Otto Tibor Biheller
memorial web
...

Oblíbená písnička

Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku

  1. Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku,
  všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim mlynárku,
  a ja ju neľúbim, ja ju len rád vidím,
  [:pretože má za uškom frndžalku.:]

  2. Všetci ľudia povedajú, že ja ľúbim vínečko,
  to je moja medecína, uzdraví mi srdiečko.
  Už ma dávno bolí, nič ho nezahojí,
  [:mlynáročka už so mnou nechodí.:]

  3. Nalej, nalej, mlynáročka vínka ešte naposled,
  pojdete mi, kamaráti, onedlho na pohreb.
  Do hrobu ma dajte a dobre sa majte,
  [:pri vínečku na mňa spomínajte.:]